Uncategorized

Quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào? Thông tin của người sử dụng trang web tuiphuot.com được thu thập một cách chủ động và thụ động. Thu thập thông tin một cách chủ động là khi người sử dụng đăng nhập thông tin, tiến hành mua bán trực tuyến. Thu thập thông tin...